Selamat Datang di penadiksi.com

Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar (Cucunya Ash - Shiddiq)

Sumber Pixabay.com
 

    Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar as-Shiddiq, at-Taimi al- Madani. Adalah cucu dari Abu Bakar as-Shiddiq. Ia adalah saudara dari al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar yang juga merupakan golongan tabi’in. Tercatat tahun wafatnya Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar. Pada tahun 63 hijriah.  Dalam hal ini sedikit sekali catatan yang saya temukan. Abdullah sangat sedikit sekali meriwayatkan hadis. Yang tercatat dalam kitab – kitab hadis hanya ada riwayat yang ia ambil dari Aisyah.  Sehingga dalam hal ini, penulis hanya mencantumkan Aisyah sebagai gurunya. Adapun muridnya seperti, Salim bin Abdullah bin Umar, Nafi maula Ibnu Umar.

    Penilaian ulama terhadapnya, dari Imam Nasa’i dan Ibnu Hibban sepakat atas ke tsiqahan Abdullah bin Muhammad.  Sehingga, hadis yang diriwayatkan darinya dapat diterima keshahihannya.

Tulisan Lainnya👉

Diberdayakan oleh Blogger.