Selamat Datang di penadiksi.com | *Mohon maaf jika terjadi plagiat/copy karya kalian oleh penulis di web ini, segera laporkan ke penadiksishop@gmail.com karena kami bergerak dalam pengembangan penulis, baik untuk pemula atau profesional dan keterbatasan kami dalam penelusuran terkait karya, kami ucapkan Mohon Maaf🙏*

Tsabit bin Aqram (Musa bin Aqabah)

Madinah

Nasab

    Tsabit bin Aqram bin Tsa’labah bin Adi bin al- Ajlani al – Balawi.  Beliau dikenal dengan nama Musa bin Aqabah.  Tsabit adalah salah satu pemimpin kaum Ashar. Beliau adalah putra dari Aqram bin Tsa’labah, salah seorang pemuka di kota Yastrib.

Teladan

    Sewaktu perang Mu’tah, ketika saat itu Khalid bin Walid baru 4 bulan memeluk islam. Tiga orang panglima perang gugur pada saat itu, yakni Ja’far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Rawahah. Giliran Tsabit bin Aqram yang menjadi panglima. Mengetahui Khalid bin Walid lebih baik darinya ia menyerahkan kepemimpinan perang itu kepada Khalid.  Hal ini menunjukan keteladan bahwa, bukan perkara siapa duluan yang masuk islam untuk menjadi panglima, akan tetapi siapa yang pantas dan paling tepat.

Guru dan Murid

    Beliau adalah seorang sahabat senior yang berguru kepada Rasulullah Saw. secara langsung. Sehingga dalam meriwayatkan hadis dari rasul jelas diterima. Adapun murid beliau ada pada golongan sahabat lain (junior) salah satunya Abu Hurairah.

Wafat

    Untuk wafatnya tidak banyak diketahui, dalam sebuah riwayat wafat saat kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq.

Tulisan lainnya👉

Diberdayakan oleh Blogger.
close
Afiliasi